×

zener breakdown theory meaning in Chinese

稽纳雪崩理论zener breakdown【无线电】齐纳击穿。 theoryn. 1.理论,学理,原理。 2.学说,论说 (opp. ...

Related Words

 1. zener
 2. zener impedance
 3. zener model
 4. zener region
 5. zener peak
 6. zener card
 7. zener diode
 8. zener voltage
 9. zener current
 10. zener barrier
 11. zener barrier
 12. zener breakdown
 13. zener card
 14. zener current
PC Version

Copyright © 2018 WordTech Co.