×

slender coral sanke meaning in Chinese

黑尾丽纹蛇slenderadj. 1.细,细长的,苗条的。 2.柔弱的,纤弱的。 ...coraln. 1.珊瑚;珊瑚虫;珊瑚工艺品,珊瑚玩具。 2.珊瑚 ...

Related Words

 1. sanke
 2. slender
 3. slender froelichia
 4. slender cheque
 5. slender bluestem
 6. slender prismatic
 7. slender sweeper
 8. slender sleeper
 9. slender transport
 10. slender ship
 11. slender conger eel
 12. slender contour
 13. slender core
 14. slender delta
PC Version

Copyright © 2018 WordTech Co.